• Наспроти бројките: сегрегирана реалност

    Дали самото присуството на вработени од различни групи ја прави работната сила диверзифицирана и интегрирана? На Македонија ѝ е потребна нова стратегија за интеграција во јавната администрација.

    Повеќе >>
  • Пет организации ќе ги следат реформите во јавната администрација на локално ниво

    На линкот се наоѓаат граѓанските организации кои беа одбрани како грантисти во Македонија, како и кратка презентација на нивните проекти.

    Повеќе >>
  • Презентиран План за итни демократски реформи - 2017

    Граѓанските организации го презентираа Планот за итни демократски реформи, вклучувајќи мерки од 3 до 12 месеци. Овој план претставува надградба на претходниот документ издаден во 2016 година.

    Повеќе >>
  • Две години од извештајот на Прибе: нова влада, нови можности и предизвици за решавање на стари проблеми

    Во пресрет на доаѓањето на комесарот Јоханес Хан во Македонија, Институтот за европска политика објавува краток документ за јавна политика во кој се содржани препораки за имплементација на Итните реформски приоритети.

    Повеќе >>
  • Преглед на имплементација на Итните реформски приоритети

    Погледнете го прегледот на имплементација на ИРП во пресрет на доаѓањето на експертската група на Прибе.

    Повеќе >>
  • 65% од испитаниците сметаат дека граѓанските организации треба да се вклучат во реформите во судството

    Презентирани наодите од истражувањето на јавното мислење во врска со правосудството, борбата против корупцијата и темелните права.

    Повеќе >>
  • Европска унија - кон економска унија или кон „Соединети европски држави“?

    Како „белата книга“ на ЕК ќе влијае врз развојот на Унијата и на понатамошните преговори за пристапување на Македонија кон ЕУ?

    Повеќе >>
  • Интерактивна мапа на институциите во РМ

    Институтот за европска политика изработи интерактивна мапа на институцоналната поставеност во Република Македонија. Од институциограмот може да се добијат информации за поделбата на власта, вертикалната поставеност на институциите, како и нивните конкретни надлежности.

    Повеќе >>

Институт за европска политика. Скопје                                ....Истражува, иницира, мобилизира

Повеќе

НајновоПогледај ги сите »

Проекти Сите »

Одредници за ЕУ реформи – колку се ефикасни? БЕНЧЕР

Цел:

Утврдување на ефикасноста на одредниците за членство во ЕУ на земјите од Западниот Балкан и придонесување кон подобрување на овој механизам ...
Повеќе...

Поттикнување одржлива реинтеграција на Роми повратници во Македонија

Овој проект се надоврзува на проектот „Справување со препреките за излез на Ромите од македонските граници“, кој беше спроведен во соработка со КХАМ од ...
Повеќе...

Следење на владеењето за раст во областа на правдата од Стратегијата за ЈИЕ 2020 (JuDGMeNT)

Институтот за европска политика (ЕПИ) – Скопје на 10 јули 2016 година започна да го спроведува проектот „Следење на владеењето за раст во областа на правдата о...
Повеќе...

Национална дебата за ЕУ

Во отсуство на национална дебата за Европската Унија, ЕПИ ќе иницира инклузивен разговор со општествените чинители за процесот на пристапување на Република Ма...
Повеќе...

Изданија Сите »

Предлог на граѓанските организации за итни демократски реформи 2017

19.07.2017

Преземи

Извештајот на Прибе две години подоцна: нова влада и нови можности за решавање на стари проблеми

25.06.2017

Преземи

Статус на имплементација на Итни реформски приоритети - мај 2017

09.06.2017

Преземи

Европска унија - кон економска унија или кон „Соединети европски држави“

16.03.2017

Преземи

Мрежи

EPI NET

TEN

Мрежа 23

Западнобалканска шесторка

Ресурси

IPA DATA

МЕРЦ