• Национална дебата за ЕУ

  Во отсуство на национална дебата за Европската Унија, ЕПИ ќе иницира инклузивен разговор со општествените чинители за процесот на пристапување на Република Македонија во ЕУ. Овој проект е добитник на грант од Цивика мобилитас, како дел од акциските грантови за 2016 година.

  Повеќе >>
 • Иницијатива за реформи

  Група граѓански организации и експерти подготвија Предлог за итни демократски реформи кои имаат цел да ги вратат демократските стандарди и вредности во Македонија, враќајќи ја така и довербата на граѓаните во клучните државни институции.

  Повеќе >>
 • Интерактивна мапа на институциите во РМ

  Институтот за европска политика изработи интерактивна мапа на институцоналната поставеност во Република Македонија. Од институциограмот може да се добијат информации за поделбата на власта, вертикалната поставеност на институциите, како и нивните конкретни надлежности.

  Повеќе >>

Институт за европска политика. Скопје                                ....Истражува, иницира, мобилизира

Повеќе

НајновоПогледај ги сите »

Проекти Сите »

Национална дебата за ЕУ

Во отсуство на национална дебата за Европската Унија, ЕПИ ќе иницира инклузивен разговор со општествените чинители за процесот на пристапување на Република Ма...
Повеќе...

Проект за креирање на овозможувачка околина во земјите од Западен Балкан за мониторинг на реформите на јавна администрација од страна на граѓанско општество (WeBER)

Институтот за европска политика (ЕПИ) – Скопје, во партнерство со Центарот за европска политика (CEP) – Србија, од 01 јануари 2016 година започна да го спроведува...
Повеќе...

Справување со препреките за излез - Ромите на македонските граници

Институтот за Европска политика – ЕПИ како партнер на невладината организација КХАМ од Делчево, со финансиска поддршка од страна на Канцеларија за ромски ин...
Повеќе...

Следење и евалуација на владеењето на правото во Западен Балкан (МЕРЛИН ЗБ)

Проект: Следење и евалуација на владеењето на правото во Западен Балкан (МЕРЛИН ЗБ) 

Донатор: Европски фонд за Балканот
Координатор на проектот: Инст...
Повеќе...

Изданија Сите »

Право на еднаквост и слобода на движење на границите - искуства од давање правна помош

26.09.2016

Преземи

Водич против дискриминација на гранични премини (брошура)

30.08.2016

Преземи

Мониторинг бриф за Поглавјето 23 - Правосудство и темелни правa за месец јули 2016 година

29.08.2016

Преземи

Мониторинг бриф за Поглавјето 23 - Правосудство и темелни правa за месец јуни 2016 година

29.07.2016

Преземи

Мрежи

EPI NET

TEN

Ресурси

IPA DATA