• Замрзната препорака

  Цениме дека Република Македонија во моментот нема препорака за отпочнување на преговорите за членство, а истата може да биде обновена доколку се спроведе договорот од Пржино и итните реформски приоритети до изборите во април 2016.

  Повеќе >>
 • Тркалезна маса - Правична застапеност

  На 25 ноември 2015 година во Хотел Солун - Скопје се одржа тркалезна маса за проектот „Примената на принципот на соодветна и правична застапеност во јавната администрација“.

  Повеќе >>
 • Следење на Итните реформски приоритети

  Мрежа 23 во рамки на проектот "Следење на Итните реформски приоритети" поддржан од Кралството Холандија - Скопје објави два документи за јавна политика и инфографици за спроведувањето на Политичкиот договор јуни/јули и реализацијата на Итните реформски приоритети. Документите можат да се преземат на следниов линк.

  Повеќе >>
 • Дијалози за визија

  Институтот за европска политика (ЕПИ) - Скопје ја организираше првата дебата во рамки на проектот „Дијалози за визија“ во областа Социо-економски развој на тема: Домашните наспроти странските инвестиции во Република Македонија: политики за поддршка и нивните ефекти.

  Повеќе >>
 • Мрежа 23 +

  Институтот за европска политика (ЕПИ) - Скопје, во партнерство со Хелсиншкиот комитет за човекови права на РМ, на 1 јануари 2016 година започна да го спроведува проектот „Мрежа 23 +“

  Повеќе >>
 • Следење и евалуација на владеењето на правото во Западен Балкан (МЕРЛИН ЗБ)

  Воспоставување регионален координативен механизам за демократија и владеење на правото преку спроведување на Поглавјето 23 – Правосудство и темелни права и Поглавјето 24 – Правда, слобода и безбедност, во Македонија, Србија и Црна Гора.

  Повеќе >>
 • Справување со препреките за излез - Ромите на македонските граници

  ЕПИ како партнер на невладината организација КХАМ од Делчево, со финансиска поддршка од страна на Канцеларија за ромски иницијативи, Фондација Отворено општество (Roma Initiatives Office, Open Society Foundations) од Будимпешта, во декември 2015 година започна со спроведување на проектот „Справување со препреките за излез - Ромите на македонските граници“.

  Повеќе >>
 • Став на ЕПИ

  Разводнување на фокусот – “прогледување низ прсти” или демократизација преку Политичкиот договор од јуни/јули

  Повеќе >>
 • ЕПИ за шанса на прореформските актери

  ЕПИ силно ја поддржува најавената употреба на таргетирани санкции кон лица кои постапуваат спротивно од имплементацијата на договорот од Пржино. Истовремено, упатуваме повик за воздржување од мерки кои би имале негативно влијание врз целата популација. Во таа насока, се противиме на одземање на препораката за почеток на преговоритесо ЕУ во текот на силната граѓанска мобилизација во изминатите две недели. Цениме дека потребно е да се даде поддршка на прореформските актери во овие променливи услови

  Повеќе >>

Институт за европска политика. Скопје                                ....Истражува, иницира, мобилизира

Повеќе

НајновоПогледај ги сите »

Проекти Сите »

Справување со препреките за излез - Ромите на македонските граници

Институтот за Европска политика – ЕПИ како партнер на невладината организација КХАМ од Делчево, со финансиска поддршка од страна на Канцеларија за ромски ин...
Повеќе...

Следење и евалуација на владеењето на правото во Западен Балкан (МЕРЛИН ЗБ)

Проект: Следење и евалуација на владеењето на правото во Западен Балкан (МЕРЛИН ЗБ) 

Донатор: Европски фонд за Балканот
Координатор на проектот: Инст...
Повеќе...

Мрежа 23 +

Мрежа 23 +

Институтот за европска политика (ЕПИ) - Скопје, во партнерство со Хелсиншкиот комитет за човекови права на РМ, на 1 јануари 2016 година започ...
Повеќе...

Дијалози за визија

Проектот има за цел да го зајакне дијалогот за клучни прашања со кои се соочува македонското општество, преку креирање политики основани на докази. Овој проект ...
Повеќе...

Изданија Сите »

Мониторинг бриф за Поглавјето 23 - Правосудство и темелни права и Итни реформски приоритети за месец април 2016 година

12.05.2016

Преземи

Мониторинг бриф за Поглавјето 23 - Правосудство и темелни права и Итни реформски приоритети за месец март 2016 година

15.04.2016

Преземи

Демократија и владеење на право Како да профункционира системот на спреги и кочници во Република Македонија?

31.03.2016

Преземи

Социјална кохезија: Како до интегрирано образование во Република Македонија?

31.03.2016

Преземи

Мрежи

EPI NET

TEN

Ресурси

IPA DATA