• Презентација на проектот „Партнерство Јустиција: Враќање на довербата на граѓаните“

  Во ЕУ инфо центарот во Скопје беше промовиран проектот за зајакнување на граѓанското општество за ефикасни реформи во правосудството.

  Повеќе >>
 • Коментар на Мрежа 23 на предлог-моделот за вклучување на ГО во преговорите со ЕУ

  Тековниот модел на учество на граѓанските организации во пристапните преговори за членство во Европската Унија се предлага без да биде познат концептот за институционалната структура на преговорите, како и целосната национална постапка за преговорите.

  Повеќе >>
 • Презентирана анализата од проценката на влијание на регулативата врз Законот за судови

  Институтот за европска политика - Скопје (ЕПИ) организираше дискусија и презентација на работната верзија од Анализата од примената на проценката на влијанието на регулативата врз Законот за судови. Според наодите од истражувањето, потребно е зголемување на годините на стаж за унапредување на судиите. Повеќе на линкот.

  Повеќе >>
 • Членството на Р. Македонија во НАТО - придонес кон стабилноста и просперитетот на земјата

  Институтот за европска политика – Скопје (ЕПИ) во хотелот Холидеј Ин одржа дебатен настан и презентација на две истражувања за пристапувањето на Македонија во НАТО, насловен „Помеѓу фактите и фикцијата – што ќе донесе пристапувањето на Македонија во НАТО?“.

  Повеќе >>
 • Презентиран нацртот на Националниот извештај од следењето на РЈА

  Институтот за европска политика - Скопје (ЕПИ) на 27 ноември ја одржа завршната конференција на ВеБЕР - Проект за создавање овозможувачка околина во земјите од Западниот Балкан за следење на реформите на јавната администрација од страна на граѓанско општество.

  Повеќе >>
 • Се формираше ЦИВИТАКС групата, составена од ГО, академски институции и индивидуалци

  Целта на Групата ЦИВИТАКС е да подига иницијативи, анализира и истражува и да ги застапува фискалните прашања, во најширока смисла на зборот, што ги засегаат граѓанските организации, академските институции и физичките лица, како и да го застапува правото на правна извесност во оваа област како човеково право.

  Повеќе >>

Институт за европска политика. Скопје                                ....Истражува, иницира, мобилизира

Повеќе

НајновоПогледај ги сите »

Проекти Сите »

Ефектите на инструментите од процесот за стабилизација и асоцијација врз европската интергација и регионалната соработка на ЗБ6

Европеизацијата на Западниот Балкан е ставена во сенка поради различни причини од двете страни во процесот – од ЕУ и од земјите од Западен Балкан (ЗБ). Внатреш...
Повеќе...

Примената на ПВР врз Законот за судови

Проектот трае од 1.01.2018 до 31.12.2018 и се спроведува во Скопје и трите други апелациони подрачја (Штип, Битола, Гостивар). Финансиската поддршка е 9.991 евра.

Цели н...
Повеќе...

Одредници за ЕУ реформи – колку се ефикасни? БЕНЧЕР

Цел:

Утврдување на ефикасноста на одредниците за членство во ЕУ на земјите од Западниот Балкан и придонесување кон подобрување на овој механизам ...
Повеќе...

Поттикнување одржлива реинтеграција на Роми повратници во Македонија

Овој проект се надоврзува на проектот „Справување со препреките за излез на Ромите од македонските граници“, кој беше спроведен во соработка со КХАМ од ...
Повеќе...

Изданија Сите »

Препораки од анализата „Процена на влијанието на регулативата на Законот за судови“

13.02.2019

Преземи

Извештај од следењето на РЈА во Македонија - 2017/2018

22.01.2019

Преземи

Квалитет на стратешка рамка за РЈА во земјите од ЗБ [инфографик] [АНГ]

15.01.2019

Преземи

Следењето на РЈА во Западен Балкан - извештај за 2017/2018

15.01.2019

Преземи

Мрежи

EPI NET

TEN

Мрежа 23

Западнобалканска шесторка

Ресурси

IPA DATA

МЕРЦ